Aanpassing controle zorgverzekering voor mensen met laag inkomen

Uit de resultaten van deze steekproef is gebleken dat achteraf toetsen geen geschikte werkwijze is voor de collectieve zorgverzekering. Om deze …
Source: google