Aanpassingen in minimabeleid Schagen – Noordkop Centraal

Alleen de collectieve zorgverzekering blijft op 130% van het wettelijk sociaal minimum. Meer uitleg over de inkomensnorm en informatie over de …
Source: google