Al 400 dagen geen epilepsieaanval voor Anne door hond Baloe: 'Alles is veranderd'

Een hulphond wordt nog niet vergoed door de zorgverzekering, omdat er nog geen onderzoek was dat het effect aantoonde. "Daarom hebben wij, in …
Source: google