Basiszorgverzekering

Basiszorgverzekering

De basiszorgverzekering is voor iedereen die in Nederland woont en 18 jaar of ouder is verplicht. Deze basiszorgverzekering dekt de meest noodzakelijke medische kosten, voorbeelden welke vergoed worden met de basisverzekering zijn: ziekenhuisverblijven, hulpmiddelen, geneesmiddelen, ziekenvervoer, kraamzorg, tandartszorg (tot 18 jaar) en paramedische zorg. Naast de basiszorgverzekering kunt u ook nog een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Premie vergelijken >

 

Premie basiszorgverzekering

De premie voor de basisverzekering verschilt per jaar en per zorgverzekeraar. U wilt natuurlijk de goedkoopste zorgverzekeraar vinden, maar hoe vind u deze in de veelvoud aan zorgverzekeringen ? Allereerst begint u met het vergelijken van de basisverzekeringen, u zult zien dat de verschillen in de premies behoorlijk kunnen oplopen. De basisverzekering dekt bij alle zorgverzekeraars dezelfde medische kosten, dit is verplicht alleen de hoogte van de zorgpremie mag bepaald worden door de zorgverzekeraar en deze verschillen daarom dus ook. Dus als u op zoek bent naar een goedkope zorgverzekering dan loont het zeker de moeite om de vele zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Let ook op de voorwaarden van de zorgverzekeringen want ook dit kan u een hoop geld besparen.

Wat wordt er vergoed in het basispakket in 2015 ?

  • Geneeskundige zorg
  • Ziekenhuisverblijf
  • Geneesmiddelen
  • Hulpmiddelen
  • Ziekenvervoer
  • Kraamzorg
  • Paramedische zorg
  • Psychische zorg vanaf 18 jaar
  • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar)
  • Zorg in het buitenland (mits de zorg die daar ontvangen wordt, onder de basisdekking in Nederland valt)

Polisvoorwaarden basisverzekering

In de polisvoorwaarden van de zorgverzekering staat precies beschreven wat er vergoed wordt als u een basiszorgverzekering heeft afgesloten. Ook als u een aanvullende zorgverzekering afsluit is in de polisvoorwaarden te lezen wat er wel en wat er niet zal worden vergoed door de verzekeraar.

Collectieve basisverzekering

Naast dat u een individuele basiszorgverzekering kunt afsluiten is het ook mogelijk om een basisverzekering collectief af te sluiten. U kunt een collectieve zorgverzekering afsluiten via uw werkgever of via een vereniging waarvan u lid bent. Bij het afsluiten van een collectieve zorgverzekering krijgt u een korting op uw zorgpremie. Bij veel collectieve verzekeringen is het ook mogelijk om het hele gezin mee te verzekeren.