Beter af zonder Down

Althans, het instituut adviseerde onlangs om de NIPT buiten het basispakket van de zorgverzekering te houden. Dat betekent dat voortaan alleen de …
Source: google