'Burger met beperking loopt vast in stelselwijziging'

Voor veel mensen is niet duidelijk waar ze moeten zijn voor zorg of ondersteuning: bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor?
Source: google