Den Haag verlaagt eigen bijdrage maatschappelijke ondersteuning middeninkomens

Zo wordt de eigen bijdrage vergoed in de collectieve zorgverzekering en kunnen chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen …
Source: google