EHBO vereniging de Egmonden organiseert cursussen

Tip: Veel zorgverzekeraars vergoeden preventieve zorg, hier valt een EHBO … Ga bij je zorgverzekering na of (een deel van) de cursus wordt vergoed.
Source: google