'Eigen bijdrage ggz leidde tot minder zorg en hogere kosten voor ernstig zieken'

Invoering van de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) in 2012 leidde tot een daling van het aantal patiënten, maar gelijktijdig steeg …
Source: google