Eigen bijdrage WMO vanaf eind maart in Roosendaal

… inwoners de collectieve ziektekostenverzekering voor minima hebben, kunnen zij de nieuwe verplichte bijdrage declareren bij de zorgverzekering.
Source: google