Feynman en/of Feiten – Verborgen wachtlijsten

Uw zorgverzekeraar heeft uw zorgverlener namelijk een omzetplafond opgelegd. Per behandeling is keurig vastgelegd hoe vaak die verleend mag …
Source: google