Geen herijking tarieven wijkverpleging 2018

… ontwikkelingen en de rol die deze ontwikkelingen innemen in de onderhandelingsgesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Steeds …
Source: google