Geen leedvermaak om Trump, ook Nederland worstelt met verbeteren zorgverzekering

Misschien is er daarom nu een politieke opening om de zorgverzekering beter te organiseren. Tien jaar ervaring met het huidige stelsel is voldoende …
Source: google