Geen vergoeding voor zittend ziekenvervoer bij immuuntherapie

Een uitwijkmogelijkheid zou kunnen zijn om een beroep te doen op de hardheidsclausule van het Besluit zorgverzekering. Dit staat in artikel 2.14 lid 3 …
Source: google