Geen vermogenstoets voor collectieve zorgverzekering voor lage inkomens in 2017

De collectieve zorgverzekering van Menzis en gemeente Stichtse Vecht was in 2016 met meer dan 1800 deelnemers een groot succes. Ook in 2017 …
Source: google