Gepensioneerd ambtenaar van EU ten onrechte verzekerd geacht voor AWBZ

X is daarom verplicht een zorgverzekering in Nederland af te sluiten. De vraag is of de Svb in strijd met het recht van de EU heeft gehandeld doordat X …
Source: google