Ggz-instelling beboet cliënt die geen ROM-vragenlijst invult

Ggz-instellingen zijn verplicht om ingevulde vragenlijsten aan te leveren bij zorgverzekeraars. Als zij niet aan een bepaald percentage voldoen, …
Source: google