Het overgangspunt: Verzekeringen bij volwassenwording en zelfstandig wonen

Zorgverzekering. Zorgverzekering is verplicht in veel landen en biedt dekking voor medische kosten, inclusief doktersbezoeken, medicijnen, en …
Source: google