Informatiemarkt in Dongeraheem

Bovendien sluit pluZ aan op de zorg die niet wordt vergoed vanuit de zorgverzekering en WMO. Er was veel belangstelling voor deze informatiemarkt.
Source: google