Inkomensafhankelijke bijdrage voor zorgverzekering omhoog

De inkomensafhankelijke bijdrage die iedereen betaalt als bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat in 2018 structureel omhoog met 0,25 …
Source: google