Inkoop dementiezorg levert ontevredenheid op onder ketenregisseurs

De resultaten van de enquête zullen door zorgverzekeraars gebruikt worden om de inkoopafspraken van casemanagement en de ketenprestatie …
Source: google