'Inzage medisch dossier zonder toestemming patiënt in strijd met mensenrechten'

Zorgverzekeraars zonder toestemming van de patiënt toegang geven tot medische dossiers is strijdig met het mensenrecht op privacy. Dat schrijft …
Source: google