Ja dus: rijk/jong betaalt voor arm/oud in de zorg

'Alleen mensen wier eigen middelen niet volstaan, kunnen nog aanspraak maken op de zorgverzekering.' Ouderen zijn in Nederland relatief rijk en …
Source: google