Kosten medicijnen verlagen door lagere dosering, ontbijt en gezamenlijke zorginkoop

Farmaceutische bedrijven verwachten de komende tijd meer winst te maken. Medicijnen worden almaar duurder, maar een echte oplossing om dit …
Source: google