Maak van de NIP-test een basisvoorziening, maar geen gebod

Het Zorginstituut heeft tot taak te bepalen welke handelingen door de zorgverzekering zouden moeten worden gedekt, en wat het instituut betreft …
Source: google