Meeste Nederlanders kiezen verkeerde zorgpolis

“Veel mensen kiezen hun zorgverzekering vooral op basis van prijs, maar vergeten daarbij te checken of ze vrije zorgkeuze hebben en wat wel of niet …
Source: google