Menzis publiceert Zorginkoopbeleid langdurige zorg 2018

Daarom werkt het met zogenoemde differentiatietarieven. De zorgverzekeraar blijft zich tevens inzetten voor het aangaan van meerjarencontracten.
Source: google