Mogelijk een einde aan goedkope collectieve zorgverzekering

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft gedreigd met de mogelijkheid om gezamenlijk op basis van collectiviteit een zorgverzekering af te …
Source: google