Ook mensen met beginnende dementie hebben recht op begeleiding

Die hulp wordt betaald uit het basispakket van de zorgverzekering, mensen hoeven er zelf niet voor te betalen. De casemanager helpt patiënten en …
Source: google