Ook ouderen en chronisch zieken kunnen overstappen met zorgverzekering

Wisselen van zorgverzekeraar is niet alleen weggelegd voor jonge mensen die goed gezond zijn. Ook als je medicijnen gebruikt en/of een chronische …
Source: google