Patrick snapt er niets van dat verzekering niet mee wil betalen aan topfitte patiënten die snel …

zorgverzekering. ,,Daar snap ik dus helemaal niks van … Toch belandt de training niet in het basispakket van de zorgverzekering.
Source: google