Regeling kwijtschelding schuld zorgverzekering

Kwijtschelding van de bestuursrechtelijke premie en achterstand zorgverzekering is sinds 12 juli 2016 onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor …
Source: google