Reumafonds: meer vergoeding voor fysiotherapie

… aandoeningen – naar schatting twee miljoen mensen – is het huidige gemiddelde aantal van tien behandelingen dat de zorgverzekering vergoedt te …
Source: google