Steeds meer mensen hebben collectieve zorgverzekering gemeente

Zo zijn er gemeenten waar slechts 20 procent van de minima een collectieve zorgverzekering heeft, maar zijn er ook gemeenten waar ruim 70 procent …
Source: google