Uitverkoop van een uitvaartbedrijf

De uitvaartverzekering heeft gemeenschappelijke wortels met de zorgverzekering. In de negentiende eeuw kon een gezin financieel te gronde gaan …
Source: google