Vergoed TPV enkel vanuit de geneeskundige zorg'

Uit een bijeenkomst met de patiëntenvereniging, zorgverleners en zorgverzekeraars bleek dat er veel onduidelijkheid heerst over de vergoeding van …
Source: google