'Verschil collectieve zorgverzekering en normale basispolis onbegrijpelijk'

Dat een collectieve zorgverzekering voor minima soms duurder is dan een normale zorgverzekering was al bekend. Toch bieden steeds meer …
Source: google