Vorderingen bij aanpak van fraude beschermt pgb-houders

Verschillende partijen zijn onlangs bijeengekomen om de vorderingen te bespreken die gemaakt zijn om fraude met persoonsgebonden budgetten …
Source: google