Vrije artsenkeuze geeft doorslag bij keuze zorgverzekering

Zij hebben een online vragenlijst ingevuld tijdens de tweemaandelijkse periode waarin van zorgverzekering gewisseld kon worden voor het jaar 2015 …
Source: google