Wat is het verschil tussen je bruto- en nettoloon? – De Unie

Bijdrage zorgverzekering. Vaak houdt je werkgever een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in op je brutoloon. Dit is een verplichte …
Source: google