Wijzigingen basispakket zorgverzekering

zorgverzekering.deals

Ook voor 2015 zijn er weer veel wijzigingen in de voorwaarden van de zorgverzekeringen doorgevoerd, om de zorgverzekeringen goed te kunnen vergelijken hebben wij hier de belangrijkste wijzigingen in de zorgverzekeringen voor 2015 hier voor u online gezet.

  • De zorgpremie zal in 2015 op jaarbasis 1211 euro gaan kosten, de premie is dus weer duurder geworden en wel 114 euro, per maand scheelt dit 9,50 wat u meer zult gaan betalen in 2015. De zorgverzekeraars krijgen er een takenpakket bij en hierdoor is de premie voor 2015 omhoog gegaan. Zorgverzekeraars mogen ieder jaar zelf de hoogte van de zorgpremies bepalen waarbij 1211 euro een richtlijn is. De zorgpremies verschillen dus ook per verzekeringsmaatschappij het is dus raadzaam om de verschillende premies met elkaar te vergelijken. In 2014 was de premie lager dan de richtlijn, de definitieve premies zullen in november 2014 bekend gemaakt worden.
  • Het eigen risico van de zorg zal met 15 euro worden verghoogd waardoor deze uit gaat komen op 375 euro.
  • De Sociale Verzekeringsbank zal volgend jaar het persoonsgebonden budget gaan beheren, nu is het nog zo dat de budgethouder het te ontvangen bedrag op de rekening gestort krijgt.
  • Het kabinet wil dat verschillende zorgtaken overgedragen worden aan zorgverzekeraars en gemeenten. Het lijkt erop dat staatssecretaris Van Rijn de hervormingen per 1 januari 2015 al in zal laten gaan.
  • Gemeenten zullen verantwoordelijk worden voor de Jeugdwet. Zodra jongeren geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, zullen ze hiervoor een beroep moeten doen op de gemeente. De kwaliteit van de zorg kan straks wel per gemeente gaan verschillen. Niet alle gemeenten zijn klaar voor de nieuwe jeugdzorgtaken.
  • De AWBZ bijft gedeeltelijk bestaan, alleen voor mensen die in een verzorgingstehuis wonen.
  • De zorgtoeslag zal voor mensen met een laag inkomen worden verhoogd, dit is om de hogere zorgpremie te compenseren. Als u een hoger inkomen heeft zal u minder zorgtoeslag ontvangen of mogelijk ontvangt u in 2015 helemaal geen zorgtoeslag meer.
   Hoeveel de zorgtoeslag omhoog zal gaan voor de lagere inkomens dat zal bekend worden gemaakt als alle zorgverzekeraars hun zorgpremie bekend hebben gemaakt.
  • De AWBZ-premie die door iedereen betaald wordt over het belastbaar inkomen, zal verlaagd worden van 12,65 procent naar 9,65 procent. Dit is mogelijk doordat zorgverzekeraars en gemeenten meer taken op zich gaan nemen.
  • Donoren welke nog in leven zijn, zullen vanaf 2015 een vergoeding voor de reiskosten ontvangen vanuit hun eigen zorgverzekering in plaats van die van de donoro­ntvanger.
  • Verder zal een aantal medische behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het basispakket toegelaten worden. Bepaalde vorm van chemotherapie HIPEC, een PTED-behandeling voor herniapatiënten, vettransplantaties bij reconstructie van een nieuwe borst na borstamputatie, een bepaalde vorm van vaccinaties voor huidkankerpatiënten en een behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten voor patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium. Het is nog niet definitief of al deze behandelingen voorwaardelijk tot het basispakket worden toegelaten. Dat beslist minister Schippers later. Hetzelfde geldt voor twee typen medicijnen: Fampyra, voor patiënten met MS en Benlysta voor patiënten met SLE.
  • De NIPT-test zal vanaf 1 januari 2015 worden vergoed vanuit de basisverzekering nadat de zwangere vrouw een combinatietest heeft gedaan waarvan de uitslag een vergrote kans op een kindje met het syndroom van Down, Edwards of Patau aangeeft. Een combinatietest hoeft niet noodzakelijk aan de NIPT-test vooraf te gaan in geval van een medische indicatie, dat wil zeggen bij vrouwen die gezien hun medische geschiedenis een verhoogd risico lopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *