Zilveren Kruis minst populair op social media

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis was de afgelopen periode het minst populair op social media. Verzekerden konden zich niet vinden in de campagne …
Source: google