Zorg op afstand per app heeft telefoon ingehaald in 2019

Hieruit kan geconcludeerd worden dat steeds meer Nederlanders voordeel zien in deze vorm van zorg op afstand die door zorgverzekeraars …
Source: google