Zorgaanbieders wijkverpleging pleiten voor andere wijze van bekostiging

Het is de bedoeling dat er voor de wijkverpleging in 2019 een nieuwe bekostiging komt op basis van zorgprofielen. Zorgaanbieders van …
Source: google